Du er her

Om uthengning og mistenkeliggjøring

Skal Psykologtidsskriftet være en gapestokk eller et faglig forum?

Publisert
5. august 2015

Vi er en gruppe erfarne psykologer, som har gjort oss noen refleksjoner etter artikkelen «Plagiatkontrollen» i januarnummeret, Arne Holtes påfølgende innlegg i aprilnummeret og etter sjefredaktørens beklagelsesartikkel i mainummeret.

Vi oppfatter at artikkelen med plagiat- og personfokus var satt inn i en uheldig, sensasjonspreget og støtende ramme. Det er ikke vanskelig å forstå at dette kan kjennes belastende, dernest som mistenkeliggjøring og uthenging.

Flere høykompetente fagpersoner, som har bidratt til faget og utvikling av dette, opplever seg uthengt og dårlig behandlet av tidsskriftet. Noen ønsker derfor ikke, ifølge Holte, i tiden fremover å publisere faglige artikler i Psykologtidsskriftet. Dersom dette skjer, vil det være en lite ønskelig og potensielt fagbegrensende konsekvens.

Er Psykologtidsskriftets redaksjonelle linje i endring? Går vi i retning av en mer tabloid, polariserende og konfliktfrembringende form, på bekostning av faglighet?

Vi forstår at Psykologforeningen skal holde oss «accountable» for god praksis, knyttet til faglighet, etikk og juridiske problemstillinger, og at Psykologtidsskriftet skal støtte opp under dette. Men vi tror ikke at et åpent og fagutviklende klima fremmes dersom Psykologtidsskriftets bidragsytere må frykte mistenkeliggjøring og uthenging.

Vi ønsker at Psykologtidsskriftet skal fortsette å være en formidlings- og drøftingsarena for psykologer, ved at kunnskap, forskningsresultater og erfaringer kan deles og gjøres tilgjengelige for psykologer flest, slik at faglig nivå kan utvikles og høynes. Psykologenes fagtidsskrift bør fortsatt være et sted der fagpersoner ønsker å publisere! ×

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 52, nummer 8, 2015, side

Kommenter denne artikkelen