Du er her

Debattert

Ungt frafall

Særnorsk bekymring Aldri før har så store andeler av hvert ungdomskull gjennomført videregående på så kort tid som de gjør i dag, og når det gjelder voksenutdanning, er Norge i verdenseliten. (…) Økende bekymring over stabile frafallstall er et uttrykk for at vi som samfunn, uten nødvendigvis å ønske det, blir stadig mer utålmodig med våre unge.

Kristoffer Chelsom Vogt i Byggmesteren 12. mai

Helskinnet Kommer barn og unge seg helskinnet gjennom skolen og får en trygg fot innenfor arbeidslivet, forrenter effekten seg i den forstand at de kan bygge en trygg fremtid for sine barn igjen. Derfor er det et varsku til våre myndigheter når helsedirektøren går ut og påpeker at Norge har det største frafallet i videregående skole i Nord-Europa.

Tor Levin Hoffgaard i VG 15. mai

Forskjell Hvem som blir ufør er altså ikke bare et spørsmål om hvordan ulike personer fungerer ulikt, men et spørsmål om hvilke insentiver det er i arbeidsmarkedet for å ta høyde for at folk er forskjellige.

Kristian Kise Haugland i Stavanger Aftenblad 15. mai

Uro – Det er veldig urovekkende at det allerede alarmerende høye antallet unge uføre fortsetter å stige. Når vi i tillegg vet at 15 prosent av menn 30-årene står utenfor arbeidslivet, har vi en meget stor utfordring.

Jonas Gahr Støre til VG 16. mai

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 55, nummer 6, 2017, side 575

Kommenter denne artikkelen