Du er her

Bråk om Barnesakkyndig kommisjon

EKSPERTNETTVERK Frittstående nettverk for kvalitet i barnevern (KIB) ønsker diskusjon om alternativer til Barnesakkyndig kommisjon. Fra venstre Harald Koht (leder), Einar C. Salvesen og Kjell Olaf Edvardsen. Foto: Fartein Rudjord.

Først ble Frittstående nettverk for kvalitet i barnevern (KIB) stiftet. Så ble det intern strid om Barnesakkyndig kommisjon.

Publisert
7. juni 2017

Frittstående nettverk for kvalitet i barnevern (KIB) ble i slutten av mars stiftet hjemme hos psykologspesialist Einar Columbus Salvesen i Oslo. Nettverket har nå fått ca. 30 medlemmer, hovedsakelig sakkyndige psykologer. De ønsker at politikerne i valgkampen diskuterer omfattende endringer i hele barnevernssystemet.

Vil fjerne bsk

Organisasjonen, som etter at den ble stiftet i mars, har hatt møter med Barneombudet og Bufdir, har ifølge talsperson Einar Salvesen flere forslag til tiltak som ifølge organisasjonen vil bedre barnevernet. KIB mener Norge bør utvikle støtteprogrammer for at nettverket til barnet skal brukes i mye større grad enn i dag. Organisasjonen ønsker også innført en lovfestet plikt til å prøve familieplasseringer og bruk av familieråd, slik at plassering av barn hos fremmede blir unntaket. KIB støtter Særdomstolsutvalget, som går inn for å overføre sakene fra fylkesnemndene til tingretten, og gjøre tingretten til første instans i barnevernssaker.

Psykologtidsskriftet skrev i maiutgaven at organisasjonen vil fjerne Barnesakkyndig kommisjon. KIB vil heller utvikle et veiledningssystem for sakkyndige.

Meldte seg ut

To av interimsstyrets medlemmer, psykologene Sverre Asmervik og Judith van der Weele, meldte seg ut av styret like etter at KIB ble stiftet. Psykologtidsskriftet er gjort kjent med at van der Weele er uenig i KIBs syn på Barnesakkyndig kommisjon. Selv ønsker hun ikke å kommentere saken overfor Psykologtidsskriftet. Heller ikke Asmervik ønsker å kommentere årsaken til at han trakk seg fra styret.

– Interimsstyret i KIB har notert oss at van der Weele på bakgrunn av uenighet om Barnesakkyndig kommisjon har valgt å trekke seg fra KIBs styre og som medlem i organisasjonen. Det beklager vi.

Det sier psykologspesialist Kjell Olaf Edvardsen til Psykologtidsskriftet. Han opplyser at van der Weele ikke støtter KIBs forslag om at Barnesakkyndig kommisjon bør nedlegges og i framtiden erstattes med et system for veiledning og intern kvalitetssikring av sakkyndige.

UENIG Psykologspesialist Judith van der Weele meldte seg ut av KIB like etter at organisasjonen ble stiftet. Foto: Fartein Rudjord.

– Verkebyll

Edvardsen sier at mange sakkyndige frykter at de ikke får oppdrag hvis de kritiserer Barnesakkyndig kommisjon.

– Den frykten er ubegrunnet. Jeg har selv stått åpent fram med kritikk av kommisjonen, uten å oppleve sanksjoner. Spørsmål rundt Barnesakkyndig kommisjon er en verkebyll som vi må kunne diskutere åpent. Det vil KIB aktivt bidra til, sier Edvardsen, på vegne av den nystiftede organisasjonen.

Barnesakkyndig kommisjon

  • Skal vurdere alle rapporter avgitt av sakkyndige i barnevernssaker.
  • Særdomstolsutvalget. NOU 2017:8 Særdomstoler på nye områder? — Vurdering av nye domstolsordninger for foreldretvister, barnevernssaker og utlendingssaker går inn for at utredninger i foreldretvister også skal forelegges for kommisjonen.
  • I 2015 ferdigbehandlet kommisjonen 847 saker. For 57,9 prosent av de sakkyndigrapportene som ble behandlet dette året, var utfallet at kommisjonen ikke hadde merknader.
  • Det enkelte kommisjonsmedlem brukte gjennomsnittlig 106 minutter per rapport.
Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 55, nummer 6, 2017, side 534-535

Kommenter denne artikkelen