Du er her

Pskologforenigen 75 år

Kronikk av statsminister Jens Stoltenberg
Publisert
5. november 2009
Fra Nordisk psykologmøte 1947
Publisert
5. november 2009

På vegne av den norske regjering ønsker jeg psykologer fra alle de nordiske land velkommen til Norge.

Norsk Psykologforenings historie
Publisert
5. november 2009

Det startet i 1934 med en håndfull psykologer som bestemte seg for å danne fagforening. 75 år senere utdannes det 280 nye psykologer hvert år, og profesjonen er sterkt etterspurt i helsevesen og i kommuner. Tidsskriftet stanser ved noen milepæler på veien.

Profesjonsstudiet under press
Publisert
5. november 2009

På 1990-tallet gikk en driftig undervisningsminister inn for å kutte ned på profesjonsstudiet. Kampen mot forslaget ble en prøvestein på Psykologforeningens politiske gjennomslagskraft.

Første nordiske psykologkongress 1947
Publisert
5. november 2009

I andre halvdel av 1940-årene økte igjen spenningen i Europa. En viktig grunn til å tromme sammen psykologene i Norden, for psykologi er nødvendig for å vinne freden, mente Harald Schjelderup.

Pskologforenigen 75 år
Publisert
5. november 2009

Hva mener dagens medlemmer om Psykologforeningens nåtid, fortid og framtid? Vi har stilt følgende spørsmål til lederne i seks lokalavdelinger:

Framtidsvisjonar
Publisert
5. november 2009

Globalisering, grenselaus teknologi, økologiske utfordringar og ei galopperande kunnskapsutvikling. Verda er i endring – men følgjer psykologien med?

«Framtidsforskar» om Norsk Psykologforening:
Publisert
5. november 2009

Det finst nok av nye felt for psykologar å gå inn i. Men faget sin innverknad på samfunnet blir hemma av ein stand som er innadvendt, passiv og for oppteken av å sikra sin eigen posisjon. Det meiner organisasjonspsykolog Per Espen Stoknes.