Du er her

Oppsummert

Innspill
Publisert
5. desember 2010

Det er dobbelt så mange midlertidig ansatte ved universitetene som i resten av arbeidslivet – og kanskje er det sånn det bør være?

Psykologi og samfunn
Publisert
5. november 2010

På grunn av demografiske endringer vil demens i årene som kommer, berøre stadig flere av oss både klinisk og privat. I kombinasjon med eldrebølgen representerer demens en stor utfordring både for velferden og folkehelsen. Her følger en hurtiginnføring i feltet.

Forskningsintervjuet
Publisert
5. oktober 2010

Forebygging på kommunenivå er effektivt, viser Tore Aune i sitt doktorgradsarbeid. Tiltak rettet mot elever, lærere, foreldre og helsesøstre hjalp barn med sosial fobi til større mot og mestring.

Psykologi og samfunn
Publisert
5. oktober 2010

Eksem behandles oftest med kremer og salver. Men kan det være at det vel så gjerne bør behandles psykologisk? Vil eksem i framtiden være en indikasjon for psykoterapi?

Innspill
Publisert
5. september 2010

«Dere må kjempe dere frem i maktens korridorer, skrive i VG og snakke på TV. Bare på den måten kan dere ta hele samfunnet i behandling.»

Psykologi og samfunn
Publisert
5. september 2010

Ti år etter at avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA) ble inngått mellom partene i arbeidslivet og regjeringen, er sykefraværet fortsatt like høyt. Nå trenger vi holdningsendringer både hos arbeidsgivere, arbeidstakere og fastleger.

Psykologi og samfunn
Publisert
5. august 2010

Konsekvensene av psykiske lidelser har lenge blitt systematisk undervurdert. Dette kan kanskje forklare den gjennomgående underbehandlingen. Men depresjon er like dødelig som røyking, viser folkehelseundersøkelser.

Forskningsintervjuet
Publisert
5. august 2010

Hvordan få et separerende par i høy konflikt til å bruke mer tid på å tenke igjennom framtiden? Det er det store spørsmålet, sier Odd Arne Tjersland, som har forsket på familiemekling siden midten av åttitallet.

Forskningsintervjuet
Publisert
5. juli 2010

Overraskende mange med spiseforstyrrelser blir bedre eller helt friske etter behandling. Men de som har en unnvikende personlighetsforstyrrelse og i tillegg har vært utsatt for seksuelle overgrep, trenger bedre hjelp.

Oppsummert
Publisert
5. juni 2010

Straffespark mot ein målvakt i raudt har mindre sjanse for å gå i nettet.

Sider