Du er her

Oppsummert

Oppsummert
Publisert
1. august 2008

Er vi i godt humør, har vi lett for å tenke på hyggelige minner. Minnes vi en lei episode, kommer den såre følelsen fra den gangen tilbake. Det er en innbyrdes sammenheng mellom hva vi tenker og hva vi føler.

Oppsummert
Publisert
1. august 2008

Tro kan flytte fjell, heter det. Men kan tro bedre hukommelsen? Husker vi bedre når vi tror vi husker bedre? En ny nederlandsk undersøkelse tyder på det.

Oppsummert
Publisert
1. juli 2008
Fordommer mot «sorte» mennesker
Publisert
1. juli 2008
Fordommer mot «sorte» mennesker
Publisert
1. juli 2008
Fordommer mot «sorte» mennesker
Publisert
1. juli 2008
Fordommer mot «sorte» mennesker
Publisert
1. juli 2008
Oppsummert
Publisert
1. april 2008

Hvorfor blir så mange mennesker tydelig aggressive og til dels voldelige i alkoholpåvirket tilstand? At alkohol fjerner hemninger, gir bare noe av forklaringen.

Oppsummert
Publisert
1. april 2008

Er det lettere å være slem om en får være anonym? Zimbardos funn tydet på det. Men blir en også mer gjerrig og gnien uten vitner? Ikke nødvendigvis. For hva om «Gud ser deg»?

Oppsummert
Publisert
1. mars 2008

Skalaen «Motstand mot endring» måler motstand mot endring som en disposisjon hos individer. Instrumentet kan være nyttig i både organisasjonspsykologisk og klinisk sammenheng.

Sider