Du er her

Nyheter

Nyheter
Publisert
4. juni 2018

En alternativ måte å diagnostisere på begynner å få innpass hos norske psykologer.

Nyheter
Publisert
3. mai 2018

Lite handlingsrom for ledere i psykisk helsefeltet gjør det fristende å starte for seg selv, mener Inger-Margrete Svendsen, psykologspesialist innenfor organisasjon og ledelse.

Universitetene:
Publisert
3. mai 2018

Profesjonsutdanningene svarer ulikt på om ledelse er en del av dagens utdanning. Men alle evaluerer hvordan ledelse skal prioriteres i utdanningen framover.

Nyheter
Publisert
5. april 2018

Det er store mangler i tester som brukes på norske skolebarn, viser en ny undersøkelse. – Psykologer må kontrollere kvaliteten før de bruker en test, sier forsker.

Nyheter
Publisert
5. april 2018

Testpolitisk utvalg i Psykologforeningen er i gang med et prosjekt som skal bidra til mer forsvarlig testing.

Nyheter
Publisert
6. mars 2018

Også psykologspesialist og forsker Dag Nordanger ønsker en prinsipiell diskusjon om forholdet mellom rettsprosesser og behandlingsprosesser.

Nyheter
Publisert
6. mars 2018

Psykologspesialist Anders Skuterud er sterkt kritisk til BUP Haugesunds behandling av en jente (5) i en overgrepssak. Saken reiser debatt om forholdet mellom behandling og rettsprosess.

Nyheter
Publisert
5. februar 2018

Anders Bakken, leder for Ungdatasenteret, er ikke enig i at undersøkelsen deres gir et uriktig bilde av hvordan unge jenter har det.

Nyheter
Publisert
5. februar 2018

Ungdatas fortelling om unge jenters psykiske helse som stadig forverres, har festet seg i det norske samfunnet. Men gir fortellingen et riktig bilde av virkeligheten? Forsker Marthe Schille-Rognmo tror ikke det.

Nyheter
Publisert
5. februar 2018

En arbeidsgruppe anbefaler intern modell for organisering av klinikken ved Psykologisk institutt (PSI) i Oslo. Universitetsstyret har siste ord.

Sider