Du er her

Nyheter

Nyheter
Publisert
1. desember 2004
Nyheter
Publisert
1. desember 2004

Har psykologer en kompetanse som er viktig i arbeidet med å utvikle skolen slik at ikke flere tapere blir skapt? Ja, svarte professor i pedagogikk, Peder Haug, i sitt foredrag på årets PP-konferanse i Oslo.

Nyheter
Publisert
1. desember 2004
Nyheter
Publisert
1. desember 2004

Myndigheter og brukere ønsker sammenheng og helhet i behandlingssystemet. Det øker behovet for en bredere og mer fleksibel klinikerrolle. Spesialiteten i samfunns- psykologi er særlig innrettet på å gi kompetanse til å jobbe i offentlige systemer.

Nyheter
Publisert
1. desember 2004
Nyheter
Publisert
1. oktober 2004

– Årets prisvinnere representerer et spennende og dynamisk forskningsmiljø. Svein har bygd opp dette miljøet, og fortsetter å stimulere det gjennom sin forskning, sin sjene-røsitet og evne til å fange inn unge og lovende forskere. Annika er en av dem. Hun er i dag en av våre fremste forskere.

Nyheter
Publisert
1. oktober 2004

Den 7. september fylte An-Magritt Aanonsen 60 år. Kolleger og venner, sentralstyre og sekretariat feiret henne «tre dager til ende». Romslighet,men også styrke og evne til å skjære igjennom var egenskaper de trakk frem. I november stiller hun til gjenvalg som leder av Psykologforeningen.

Nyheter
Publisert
1. oktober 2004
Nyheter
Publisert
1. oktober 2004
Norsk Nevropsykologisk Forening
Publisert
1. september 2004

– Det er en økende forståelse for nevropsykologiske aspekter ved psykiske lidelser. Tradisjonell psykologisk forståelse blir i dag utfordret. Vi må tenke nytt i forhold til behandlingstilbudet vi gir, sier Knut Hestad og Sverre Andresen i Norsk Nevropsykologisk Forening.

Sider