Du er her

Nyheter

Nyheter
Publisert
3. juni 2016

Helseforetakene plikter å ta imot psykologistudenter til forpraksis, men nøler med å ta dem imot. – Problemet har tiltatt de siste årene, sier professor Trine Waaktaar.

Nyheter
Publisert
2. mai 2016

Historisk kamp om verv. Sittende visepresident Birgit Aanderaa blir utfordret av Heidi Tessand.

Nyheter
Publisert
2. mai 2016

Helsedirektoratet anbefaler å rulle ut pakkeforløp for psykisk helse og rus fra 2018.

Nyheter
Publisert
2. mai 2016

Daniel Goleman, forfatteren bak bestselgeren Emosjonell intelligens, vedgår nå feil etter å ha blitt arrestert av den norske organisasjonspsykologen Hallvard Føllesdal.

Nyheter
Publisert
2. mai 2016

Folk flest tror det er vanskelig å få hjelp for psykiske problemer i kommunen, ifølge Helsepolitisk barometer 2016.

Nyheter
Publisert
1. april 2016

Mangel på flerkulturell kompetanse er trolig et problem i alle ledd i barnevernet, ifølge ny rapport.

Nyheter
Publisert
1. april 2016

Erfaren sakkyndig tviler på at Barnesakkyndig kommisjon har bidratt til økt rettssikkerhet for partene i barnevernssaker.

Nyheter
Publisert
29. februar 2016

I løpet av 2016 vil innholdet i pakkeforløpene i psykisk helse bli bestemt. Vi har møtt noen av dem som påvirker prosessen.

Nyheter
Publisert
3. februar 2016

I omtrent 60 år handlet ledelsesforskningen nesten utelukkende om hva som skapte den gode lederen. Hvor ble den destruktive sjefen av?

Nyheter
Publisert
3. februar 2016

På Psykologforeningens landsmøte kan det bli flere kandidater å velge mellom til vervet som visepresident. Det er verre å finne folk til Fagetisk råd og Ankeutvalget for fagetiske klagesaker.

Sider