Du er her

Innstilt som ny visepresident

Valgkomiteen har innstilt Arnhild Lauveng til vervet som Psykologforeningens nye visepresident for fag og profesjon.

Publisert
2. mars 2020

2. mars fikk Psykologforeningens lokallag oversendt valgkomiteens innstilling til ny visepresident for fag og profesjon. Valgkomiteens kandidat er Arnhild Lauveng, som ble foreslått av lokallagene i Akershus og Sogn og Fjordane før fristen til å melde inn kandidater gikk ut 7. februar.

I valgkomiteens begrunnelsen heter det blant annet at Lauveng både har forskningskompetanse og erfaringskompetanse, og at hun har vist gjennomslagskraft i sitt påvirkningsarbeid for å utvikle behandlingstilbudet til mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Hun har blant annet deltatt i tvangslovutvalget som i juni 2019 la fram forslag til ny tvangsbegrensningslov.

Lauveng har skrevet en rekke bøker. Hun er utdannet cand.psychol ved Universitetet i Oslo i 2003, og tok doktorgraden i 2017 ved det medisinsk fakultet ved samme universitet.

Visepresidentkandidaten er spesialist i klinisk samfunnspsykologi og jobber i dag som seniorrådgiver/forsker ved Nasjonalt senter for erfaringskompetanse (80 % stilling).

Lokalavdelingene er bedt om å gi tilbakemelding på innstillingen seinest 16. mars. Avhengig av hvor bred støtte Lauveng får lokalt, sender så valgkomiteen innstillingen videre til behandling i Psykologforeningens sentralstyre.

I tillegg til Arnhild Lauveng er Heidi Wittrup Djup og Aina Holmén blitt foreslått som visepresidentkandidater for fag og profesjon.

Kommenter denne artikkelen