Du er her

Seier for klimaet på landsmøtet

Tommy Sotkajærvi og Tuva Bræin
Tommy Sotkajærvi og Tuva Bræin vil ha klimapsørsmål høyere opp på Psykologforeningens politiske dagsorden. Foto: Nora Skjerdingstad.

- Som psykologer har vi et utvidet moralsk ansvar for å gi klimaspørsmål større oppmerksomhet i foreningen, sier Tommy Sotkajærvi. På landsmøtets siste dag fikk han delegatene med på å etablere et eget klimautvalg.

Publisert
22. november 2019

Sotkajærvi som fremmet forslaget på vegne av Akershus lokallag, påpekte at klimaendringene i stor grad er et psykologisk problem, som fordrer psykologiske løsninger. Han minnet også om tegnene på at klimaendringer allerede påvirker hvordan vi lever våre liv og den psykiske helsa:

- Vi ser allerede konturene av at endringer i levemiljø som direkte konsekvens av klimaendringene tærer på fysisk og mental helse. Dette er høyst reelle bekymringer også i Norge, der bønder og reindriftssamer opplever økte utfordringer med avlingssvikt og husdyrdød på grunn av endrede og ustabile sesonger og værforhold, sa han.

Sotkajærvi mener det er naturlig at psykologrofesjonen er med på å synliggjøre disse sammenhengene for beslutningstakere.

- Faget vårt kan være med på å danne premissene for alt fra hvordan vi hjelper folk til å ta mer bærekraftige valg i hverdagen, til hvordan vi kan møte de kommende sosiale og helserelaterte utfordringene, sier han til Psykologtidsskriftet.

Krav om studentrepresentasjon

Studentrepresentant Tuva Bræin var kjapt ute med å markere at studentene må være representert i utvalget.

- Som studenter sitter vi med den mest oppdaterte kunnskapen om klimapsykologi. Vi har dessuten energien og engasjementet som skal til for å gi dette feltet kraft. På universitetene snakker vi om klimaspørsmål nesten hele tiden, sier hun.

Sotkajærvi og Bræin minner om sammenhengen mellom landsmøtets vedtak om å bekjempe sosiale forskjeller og klimaspørsmål.

- Sosioøkonomisk status har betydning for hvordan klimaendringer påvirker livet ditt. Når det er nødvendig å sette opp bompengesatsene er det ikke først og fremst de som har råd til Tesla som får svi, sier de.

Mindre klimaavtrykk

I fellesskapet av akademikerorganisasjoner er det ikke Psykologforeningen som har stått fremst i køen for å lage en offensiv klimapolitikk. Sotkajærvi håper klimautvalget kan gjøre en forskjell og sier det nå er opp til sentralstyret å avgjøre mandat og sammensetning.

Han mener det vil være en naturlig oppgave å vurdere hvordan Psykologforeningen som organisasjon kan legge til rette for å redusere sitt eget klimaavtrykk, blant annet ved å vurdere alternative reisemåter der det er gjennomførbart.

Kommenter denne artikkelen