Du er her

Vil ha kartlegging av utdanninger som leder til autorisasjon

Rune Frøyland
Visepresident Rune Frøyland i Norsk psykologforening vil ha egen akreditteringsordning for norske studenter som gjennomfører psykologutdanning i utlandet med sikte på norsk godkjenning. Foto: Akademikerne

– ELTE-saken har vist at det er behov for større forutsigbarhet og tydeligere kvalifiseringsløp for dem som studerer psykologi i utlandet.

Publisert
11. oktober 2019
Emner

Det sier visepresident i Psykologforeningen Rune Frøyland få dager før den såkalte ELTE-saken skal opp til behandling i Oslo tingrett mandag 14. oktober.

163 studenter som har studert ved Eötvös Loránd University i Ungarn har gått til gruppesøksmål mot staten fordi de mener de har blitt fratatt muligheten til å gjennomføre en lisensperiode med veiledet praksis i Norge, og dermed ikke får autorisasjon som psykolog.

– Saken har pågått siden våren 2016, og det er fint at spørsmålet om hvilket yrke ELTE-studentene er kvalifisert til, nå skal avgjøres, sier Frøyland.

Det må være en oppgave for norske myndigheter å kartlegge hvilke utenlandsstudier som gir utdanning etter norsk standard og som etter en lisensperiode leder fram til autorisasjon.

Rune Frøyland, visepresident i Norsk psykologforening

Psykologforeningen har tidligere tatt til orde for en egen akkrediteringsordning for norske studenter som gjennomfører psykologutdanning i utlandet med sikte på norsk godkjenning. Akkrediteringen må ifølge Frøyland innebære at lisensperioder skreddersys alt etter hvilken utdanningsinstitusjon studentene har studert ved, slik at studentene vet hva som skal til for å oppnå autorisasjon i Norge. Det må også fremkomme hvilke studieløp som ikke gir norsk lisens og autorisasjon, mener visepresidenten.

– Vi må snu dagens system på hodet. Det må være en oppgave for norske myndigheter å kartlegge hvilke utenlandsstudier som gir utdanning etter norsk standard og som etter en lisensperiode leder fram til autorisasjon. Det er uholdbart at dette overlates til studentene, sier Frøyland.

Han mener en akkrediteringsordning vil gjøre autorisasjonsarbeidet enklere i etterkant.

– Det viktigste er at utenlandsstudentene får større forutsigbarhet, slik at de med trygghet kan velge en utdanning i utlandet og senere ha mulighet for å bli autorisert som psykolog i Norge, sier han.

Kommenter denne artikkelen