Du er her

Aksepterer ikke frislipp av psykologtittelen

Rune Frøyland, Tor Levin Hofgaard og Heidi Svendsen Tessand. Foto: Psykologforeningen
Rune Frøyland, Tor Levin Hofgaard og Heidi Svendsen Tessand. Foto: Psykologforeningen

Psykologforeningens politiske ledelse mener det er uakseptabelt at Helsedirektoratet åpner opp for at andre enn autoriserte psykologer kan bruke psykologtittelen, for eksempel tittelen klimapsykolog.

Publisert
2. oktober 2019
Emner

Det var 1. oktober Psykologtidsskriftet bragte nyheten om at Helsedirektoratet åpner for at andre enn autoriserte psykologer i noen tilfeller kan benytte sammensatte titler.

I en e-post kommenterer president Tor Levin Hofgaard og visepresidentene Heidi Tessand og Rune Frøyland tittelspørsmålet på følgende måte:

«Det er uakseptabelt for Psykologforeningen at det blir frislipp av hvem som kan kalle seg psykolog. Imidlertid kom denne saken uten forvarsel og reiser flere spørsmål. Tittelen psykolog er regulert i flere lovverk, og vi kan ikke se at Helsedirektoratet har myndighet til å gjøre en slik endring».

….psykologtittelen sikrer pasientens rett til behandling av godkjent personell

Tor Levin Hofgaard, Heidi Tessand, Rune Frøyland

De tre skriver at Psykologforeningen nå jobber for å få klarhet i situasjonen, slik at de kan redegjøre og vurdere oppfølging.

«På generelt grunnlag mener Psykologforeningen at psykologtittelen sikrer pasientens rett til behandling av godkjent personell. Et frislipp vil medføre uklarhet og forvirring. Psykolog er en helsepersonell-tittel i Norge, og slik mener vi det skal fortsette å være», skriver de.

Kommenter denne artikkelen