Du er her

Uakseptabel tittelforvirring

Helsedirektoratet forstår ikke konsekvensene av å åpne opp for «bindestrekspsykologer».

Publisert
2. oktober 2019

I en nyhetssak på Psykologtidsskriftets nettutgave 1. oktober fremstår det som at Helsedirektoratet åpner for bruk av ulike titler som inneholder psykolog, blant annet “klimapsykolog” og “arkitektpsykolog”.

Jeg mener det er uakseptabelt å åpne for “bindestrekspsykologer” da det kan medføre forvirring og i verste fall risiko for potensielle pasienter. Befolkningen fortjener visshet om at psykologer de snakker med er helsepersonell omfattet av en taushetsplikt som respekteres i rettssystemet, uten å måtte orientere seg i ulike prefikser eller suffikser. Befolkningen fortjener å vite at den de er i kontakt med har kompetanse på utredning, diagnostisering og behandling.

Vi kan ikke godta denne bruken av psykolog-tittelen og bør umiddelbart formidle dette tydelig overfor offentligheten og relevante myndigheter.

Titlene «klimapsykolog» og «arkitektpsykolog» kan nå brukes av personer uten autorisasjon som psykolog, ifølge Helsedirektoratet. 

Kommenter denne artikkelen