Du er her

Meninger

Kommentar
Publisert
1. juli 2004
Debatt
Publisert
1. juli 2004

I Tidsskriftets januarnummer (s. 50–51) skriver Thorbjørn Axelsen om helsepersonelloven og behandlerens rettsstilling. Det gir oss anledning til å redegjøre for Helsetilsynets ansvar og oppgaver.

Debatt
Publisert
1. juli 2004
Kommentar
Publisert
1. juni 2004
Debatt
Publisert
1. juni 2004
Kommentar
Publisert
1. juni 2004
Debatt
Publisert
1. juni 2004

Fra en relasjonsorientert psykoanalytisk synsvinkel blir det å sammen utforske og skape intersubjektiv erfaring ansett som et vesentlig behandlingsmål. Samtidig vil det oftest være komplekse barrierer i både pasient og terapeut som må gjøres til gjenstand for undersøkelse og bearbeides for å nå målet.

Debatt
Publisert
1. juni 2004
Kommentar
Publisert
1. mai 2004
Debatt
Publisert
1. mai 2004

Sider