Du er her

Leserne spør

Publisert
5. april 2011
Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 4, 2011, side 396

Kommenter denne artikkelen