Du er her

Oppgave i en fei

Publisert
5. april 2011

Jeg er ansatt ved poliklinikken i et vikariat som går ut den 1.juni. Vikariatet har til sammen en varighet på ett år. Har jeg rett til skrivepermisjon for å skrive spesialistoppgaven?

Skriveivrig

I avtalen ved ditt helseforetak står det at skrivepermisjon kan gis med inntil 3 uker. Det står ikke noe spesifikt om midlertidig ansatte. Sannsynligvis kan du ikke nå frem til noe resultat ved å henvise til denne avtalen alene, dersom ditt ansettelsesforhold både er midlertidig og går ut om såpass kort tid. Dessuten kan du så vidt jeg forstår, tidligst bli godkjent spesialist om to år. Avtalen sier ikke noe om når i spesialistløpet arbeidsgiveren kan/bør gi fri. Ta opp med din nærmeste leder at du har planer om å skrive oppgaven, og spør om det er mulig å få fri med lønn for å skrive. Så får du innrette deg etter det du tilbys. En konflikt med sykehuset med bare det grunnlaget du har nevnt her, har liten mulighet for å ende med et resultat du ønsker.

E.R.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 4, 2011, side

Kommenter denne artikkelen