Du er her

Kort om

Kort om
Publisert
5. februar 2010

Forhandlingsavdelingen gir her en innføring i hva psykologer ansatt i virksomheter som ikke er bundet av tariffavtaler, bør tenkte på, og hvilke vilkår som gjelder i offentlig sektor.

Kort om
Publisert
5. april 2009
Psykologen og loven
Publisert
1. desember 2008

Kravet om faglig forsvarlighet er en minstestandard som beskytter pasienten mot behandling som er skadelig eller uten virkning.

Kort om
Publisert
1. oktober 2008

Psykologer håndterer et stort repertoar av ulike roller gjennom sin arbeidshverdag. I direkte pasientbehandling er følgende roller etter helselovgivningen de viktigste: behandlingsansvarlig, journalansvarlig, pasientansvarlig og informasjonsansvarlig. Alle er roller med ulike ansvarsoppgaver og forpliktelser.

Kort om
Publisert
1. august 2008

Psykologer kommer jevnlig i kontakt med pasienter med helseproblemer som kan ha betydning for evnen til å kjøre bil. Da kan i så fall meldeplikten utløses. Denne meldeplikten går foran taushetsplikten.

Kort om
Publisert
1. mai 2008

Mange blir frustrerte over avslag på henvisninger og opplever at det både forsinker, kompliserer og er uverdig for pasientene. Kan psykologer henvise eller ikke?

Kort om
Publisert
1. august 2007
Kort om
Publisert
1. august 2007
Kort om
Publisert
1. august 2007

Reglene for at pasientene skal få innsyn i sin journal er stort sett de samme som før pasientrettighetsloven ble vedtatt, men det er noen endringer.

Kort om
Publisert
28. februar 2007

Alle har plikt til å møte i retten dersom man blir innkalt som vitne, også psykologer.

Sider