Du er her

Kommentar

Minneord
Publisert
5. desember 2013
Psykologforeningens landsmøte 2013
Publisert
5. oktober 2013

Når Norsk Psykologforening møtes til landsmøte 20.–22. november står nytt hovedsatsningsområde på tapetet. Sentralstyrets forslag til vedtak lyder: «Forebygging for barn og unge». Vi har noen alternative forslag.

Kommentar
Publisert
5. oktober 2013

Påstanden om at mennesker med psykiske lidelser er farlige, er trist og stigmatiserende. Kunnskapsløsheten råder.

Kommentar
Publisert
4. oktober 2013

Blir Bent Høie (H) helseminister, vil han måles på om han klarer å fylle det store behovet for psykologer i kommunene, har han sagt til Adresseavisen.

Kommentar
Publisert
5. september 2013

I psykologien har vi fortsatt en tendens til å se på mennesket som universelt. Det vi finner om mennesket i én forskningsstudie, er noe som kan generaliseres til alle – i det minste til de fleste. Samtidig vet vi at 95 prosent av befolkningen aldri har vært gjenstand for psykologiske studier.

Kommentar
Publisert
6. august 2013

I november er det landsmøte i Psykologforeningen. Foreningens øverste politiske organ møtes hvert tredje år. Vedtakene vi fatter da, blir avgjørende for vårt politiske arbeid de neste årene. Viktigste spørsmål blir trolig utdanning og hovedsatsing.

Kommentar
Publisert
5. juli 2013
Kommentar
Publisert
5. juni 2013

Psykisk helse er folkehelse, og må inn på både politikernes og elevenes timeplan. Det vil lønne seg.

Kommentar
Publisert
5. juni 2013

Velferdsordninger vi tar for gitt i dag, kan i fremtiden komme under press. Tør vi snakke om arbeidsmarkedet vårt?

Kommentar
Publisert
7. mai 2013

I 12 år har Psykologforeningen arbeidet for at psykologer skal få henvise sine pasienter.

Sider