Du er her

Kommentar

Kommentar
Publisert
3. januar 2017

Med dette temanummeret ønsker vi å bidra med godt psykologisk fagstoff om eldre, avlive myter om eldre og aldring og inspirere til gode diskusjoner.

Kommentar
Publisert
2. september 2016

Å stake ut den videre kursen for psykologien med utgangspunkt i den internasjonale psykologikongressen i Yokohama, er knappest mulig. Men noe kan man skrive hjem om.

Kommentar
Publisert
4. desember 2015

Hvis ikke psykologen utreder, diagnostiserer og behandler, er det ingen grunn til at psykologtittelen skal være beskyttet.

Anmelderi:
Publisert
5. oktober 2014

Det er ikke noe galt i at psykologer skriver velmenende om andre kollegers bøker. Men interessant eller spennende lesning blir det sjelden.

Kommentar
Publisert
5. september 2014

Denne spalten legges ned. Gled deg til oktoberutgaven!

Til minne om
Publisert
5. september 2014
Kommentar
Publisert
5. august 2014

Helseministeren vil ha en ny definisjon av helse. På vegne av psykologene tar jeg imot utfordringen og utviklingsmulighetene det innebærer.

Kommentar
Publisert
2. juli 2014

Alternativ medisin er big business. Som representanter for institusjonalisert skolemedisin må vi gjerne stille oss akademisk hoderystende til dette. Men da overser vi vårt eget bidrag til problemet.

Kommentar
Publisert
2. juli 2014

Som del av sin globale handlingsplan for psykisk helse har Verdens helseorganisasjon og medlemslandene påtatt seg et kollektivt ansvar for å redusere gapet mellom behovene for hjelp og tilbud.

Kommentar
Publisert
5. juni 2014

Hva kan psykologien og vi som psykologer gjøre når det brygges krig i Europa?

Sider