Du er her

Kommentar

Kommentar
Publisert
1. august 2004

Dette samfunnet frembringer særdeles sårbare, avhengige, skjøre og forvirrede individer

Kommentar
Publisert
1. august 2004
Kommentar
Publisert
1. juli 2004
Kommentar
Publisert
1. juli 2004
Kommentar
Publisert
1. juni 2004
Kommentar
Publisert
1. juni 2004
Kommentar
Publisert
1. mai 2004
Kommentar
Publisert
1. mai 2004

Efter foreløpig drøftelse mellom en del interesserte er det blitt besluttet å danne en forening av norske fagpsykologer. Hermed tillater jeg mig å innby Dem til å delta i det konstituerende møte som holdes på Universitetets Psykologiske Institutt, tirsdag den 10 de april 1934, kl 10.30. På møtet vil statutter for foreningen bli vedtatt og styre valgt.

Kommentar
Publisert
1. april 2004
Kommentar
Publisert
1. april 2004

Sider