Du er her

Intervju

Intervju
Publisert
1. desember 2008

Et år på skoleskipet Christian Radich tente interessen for psykologi. Stor utferdstrang har hun fortsatt. I mars reiser Anja Brandal ut på sitt tredje oppdrag for Leger uten grenser.

Sakkunnige i overgrepssaker
Publisert
1. november 2008

Oppmjuking av tabua rundt seksuelle overgrep fall saman med den radikale feminismen sin glansperiode på 1970-talet. – Å tru på borna blei like mykje ein ideologisk posisjon som ein fagleg, seier Anders Skuterud.

Intervju
Publisert
1. oktober 2008
Intervju
Publisert
1. oktober 2008

Vi har spurt Paul Moxnes, organisasjonspsykolog og professor ved Handelshøyskolen BI, om litteratur og lesevaner.

Psykologikongressen 2008
Publisert
1. oktober 2008

– Nesten all vår liding er resultat av mindlesness, seier ho med ei stemme som truleg kunne fylt den store salen i Oslo Kongressenter utan ekstra forsterking. Det er kraft i Ellen J. Langer; i bodskapen, overtydinga og formidlinga.

Intervju
Publisert
1. september 2008
Åse Gruda Skards pris
Publisert
1. september 2008

Frode Thuen treng ingen pris for å bli ein kjent psykolog. Men han kan saktens fortena både ein og fleire fordi han er det. No har han fått den første – for å vera ein viktig formidlar av psykologi.

Nevropsykolog i retten
Publisert
1. september 2008

Jobb er viktig, for identitet, selvfølelse og et godt sosialt liv, sier Leif Gunnar Bjerke – landets første trygderettsdommer med nevropsykologisk bakgrunn.

Intervju
Publisert
1. september 2008

Vi har spurt Kari Troland, senior- spesialist i nevropsykologi ved Haukeland Universitetssykehus, om litteratur og lesevaner.

Oppmerksomt nærvær som forebygging
Publisert
1. august 2008

Den som kjenner et sterkt sug etter rus kan få hjelp gjennom trening i oppmerksomt nærvær. Dette sier professor Alan Marlatt, en internasjonalt anerkjent størrelse på avhengighet og rusatferd.

Sider