Du er her

Paradoksal terapi

OPP NED Det er løsningen som er problemet, sa Paul Watzlawick på 60-tallet. Denne tankegangen er fremdeles aktuell, mener artikkelforfatterne.

Kanskje er det slik at paradoksale elementer inngår i all virksom terapi.

Publisert
3. februar 2020

Vi har tidligere beskrevet hvordan atferdsanalysen, mot slutten av 1960-årene, skapte et grunnlag for terapeutiske intervensjoner som tok utgangspunkt i å endre problemer her og nå, heller enn ved å fokusere på deres opprinnelse og utvikling (Skjerve & Reichelt, 2019). Et kortfattet credo: «Det er atferden som er problemet.» I denne artikkelen vil vi rette blikket mot en versjon av paradoksal psykoterapi som ble svært populær i Norge omtrent på samme tid, med credo: «Det er løsningen som er problemet». Den ble introdusert av Paul Watzlawick og medarbeidere, som var knyttet til Mental Research Institute (MRI) i Palo Alto, USA (Watzlawick, Beavin & Jackson, 1967; Watzlawick, Weakland & Fisch, 1974).

I dagligtalen bruker vi energi som et uttrykk for vårt velbefinnende, men vi trenger også et psykologisk fagspråk som innbefatter studiet av livsenergi.

Du må være abonnent eller medlem av Psykologforeningen for å lese videre.

Ikke abonnent? Få 12 papirutgaver og ubegrenset tilgang til alle digitale utaver for 1495 i året

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 57, nummer 2, 2020, side 120-125

Kommenter denne artikkelen

Adler, A., H.L. (1956). The individual psychology of Alfred Adler. Ansbacher, & R.R. Ansbacher (red.). New York: Harper & Row.

Frankl, V. (1959). Man’s search for meaning: An introduction to logotherapy. Boston: Beakon Press.

Haley, J. (1973). Uncommon psychotherapy. The psychiatric techniques of Milton H. Ericson. New York: Ballantine.

Hayes, S.C. (2004). Acceptance and commitment therapy and the new behaviour therapies: Mindfulness, acceptance and relationship. I S. Hayes, V.M. Follette, & M.M. Linehan, (red.), Mindfulness and acceptance: Expanding the cognitive-behavioral tradition (s. 1-20). New York: Guilford Press.

Segal, Z.V., Williams, J.M.G., & Teasdale, J.D. (2002). Mindfulness-based cognitive therapy for depression. New York: Guilford Press.

Skjerve, J. & Reichelt, S. (2019). Atferdsanalysens glemte potensial. Tidsskrift for Norsk psykologforening, 56, 565-569.

Watzlawick, P., Beavin. J. & Jackson, D. (1967). Pragmatics of human communication. New York: Norton.

Watzlawick, P., Weakland, J.H., & Fisch, R. (1974). Change. Principles of problem formation and problem resolution. New York: Norton .

Weeks, G.R., & L’Abate, L. (1982). Paradoxical psychotherapy: Theory and practice with individuals, couples and families. New York: Brunner/Mazel.

Weeks, G.R. (2013). A metatheory of paradox. I G.R. Weeks (red.), Promoting change through paradoxical therapy (s. 302-314). International Psychotherapy Institute E-Books