Du er her

Fagartikkel

Fagartikkel
Publisert
5. september 2014

Debatten rundt nye DSM-5 har vært voldsom. I kulissene står sterke personligheter.

Fagartikkel
Publisert
5. september 2014

Diagnosar er kunnskap, men kva slags kunnskap? Er det samsvar mellom det psykiatridiagnosar gir seg ut for å vere, og den samfunnsfunksjonen dei har?

Fagartikkel
Publisert
5. september 2014

Stadig flere menneskelige karaktertrekk omdefineres til medisinske diagnoser, noe også DSM-5 kan bidra til. Vi trenger derfor forskningsfelt som «diagnosenes sosiologi», som tilbyr et utenfrablikk og åpner for en debatt om utviklingen.

Fagartikkel
Publisert
5. september 2014

Disiplinen psykopatologi har blitt skadelidende ved innføringen av operasjonelle diagnosesystemer. En fenomenologisk tilnærming til psykose kan gjøre tilstanden mer forståelig for klinikere og rettsapparatet.

Fagartikkel
Publisert
5. september 2014

Betyr historisk og kulturell variasjon i psykiske lidingar at diagnosar er relative?

Fagartikkel
Publisert
5. september 2014

Sant–falskt-dikotomien er lite egnet for å forstå kompleksiteten til fenomener som psykiatriske diagnoser. Ian Hackings teori om mentale lidelsers sosiale dynamikk kan utstyre psykologer med et «tykkere» fortolkningsapparat.

Fagartikkel
Publisert
5. september 2014

Hvad fortaller det os om den tid vi lever i, at vi i stigende grad anvender psykiatriske diagnoser til at forsta menneskelig lidelse, afvigelse og excentricitet?

Fagartikkel
Publisert
5. september 2014

Barn ønsker å være som alle andre barn. Hvordan er det da å få en diagnose som gjør at man føler seg definert som annerledes?

Fagartikkel
Publisert
5. august 2014

Dårlig tilpassede kliniske tester samt mangelfull kunnskap om døve barns utvikling kan føre til overdiagnostisering av ADHD og autisme.

Fagartikkel
Publisert
5. august 2014

Vanemessig utsettelsesatferd – prokrastinering – er et problem som berører mange. For noen er utsettelse en litt plagsom uvane, andre opplever mer dyptgripende konsekvenser som gjør at problemet kan ses som en lidelse.

Sider