Du er her

Fagartikkel

Fagartikkel
Publisert
5. desember 2010
Fagartikkel
Publisert
5. oktober 2010

Prinsipperklæringen om evidensbasert psykologisk praksis må fortolkes og konkretiseres for å bli et nyttig verktøy i kvalitetssikringen av psykologisk behandling. Denne artikkelen presenterer en klinikers forsøk på å anvende prinsipperklæringen som praksisveileder.

Fagartikkel
Publisert
5. oktober 2010
Fagartikkel
Publisert
7. april 2010

Bør brukerne være førende i utformingen av sin egen behandling? Jeg vil svare ja. Brukermedvirkning gir gevinster ikke bare i form av bedre utfall i terapi, men også bedre utnyttelse av ressurser. Det forutsetter imidlertid grundig opplæring av terapeuter, langt over dagens praksis.

Fagartikkel
Publisert
5. mars 2010
Fagartikkel
Publisert
5. desember 2009

This article identifies problems arising from the failure of Norwegian immigration authorities to conduct formal individual assessments of mental health when processing asylum claims. A call is made for incorporation of health professionals in the asylum determination process.

Fagartikkel
Publisert
5. november 2009

I relasjonen mellom den forskende terapeut og deltagere i en forskningsprosess oppstår forskningsetiske og metodologiske dilemmaer, som (a) sensitive temaer (b) nærhet og distanse og (c) analyse og tolkning. Vi vil belyse dilemmaene gjennom den pågående doktorgradsstudien «Samspill mellom foreldre og premature barn».

Fagartikkel
Publisert
5. september 2009

Kronisk utmattelsessyndrom/ME innebærer ekstrem og til tider invalidiserende tretthet. Kognitiv terapi kan bidra til mestring av symptomer og til økt livskvalitet.

Fagartikkel
Publisert
7. februar 2009

Vi antar at samfunnet vil bli mer humant om bare psykologene finner sin stemme og blir hørt. Er det en rimelig antakelse?

Fagartikkel
Publisert
7. januar 2009

Children marked by the Second World War were often silent about painful experiences. Three cases illustrate how silence/the reticence came about and what lack of communication meant to the person. Transitions from silence to speech are analysed using a dialogical perspective on intersubjectivity.

Sider