Du er her

Eros? Ja, ubetinget

Psykologifaget må ha flere grunnlag, svarer Jon Morgan Stokkeland.

Publisert
16. januar 2019

Kjære Sigmund. Psykologifaget må ha flere grunnlag, som antydet i mitt første innlegg. Noen der vi er på sikker, objektiv grunn, der vi kan tallfeste fenomenene. Og så må det også dannes en plattform for å kunne beskrive slike fenomener som du nevner – Gud, Allah og Mytos – de er viktige i menneskers liv. Presisjonsnivået kan fremdeles være ganske høyt, men ambisjonen om helt sikker, testbar viten må oppgis. Mye av vitenskapen er slik. Om vi bare skal arbeide med fenomener der vi er på helt objektiv grunn, da blir det redskapene som definerer saksområdet, og ikke omvendt. Da blir vi som den fulle mannen som leter etter nøkkelen under lyktestolpen i stedet for i mørket, der han mistet dem.

For å antyde hva jeg mener med filosofisk antropologi, la meg gi et eksempel på det jeg – kanskje litt stor i kjeften – har kalt livslover: Du kan ikke ta et kyss! Mange vil kunne tilslutte seg dette utsagnet, men det er vanskelig, sannsynligvis umulig, å bevise dets sannhet. Vi må nøye oss med å beskrive og sannsynliggjøre. Vi kommer langt med det.

Eros har omtrent samme presisjonsnivå som om noen sa Dette er Gud, skriver Sigmund Karterud som svar til innlegget “Psykoanalyse og vitenskap” av Jon Morgan Stokkeland.

Noen begreper tilhører en meningsdimensjon og er avhengige av vår subjektivitet for å være virksomme.

Kommenter denne artikkelen