Du er her

Debatt og kommentar

Publisert
4. november 2015

Fagfolk må behandle pedofili som en forstyrrelse, ikke som en legning

Hvorfor vil ikke Psykologforeningen kommentere bekymringsmeldingen om norsk barnevern?

Ett års praksis er ikke i nærheten av tilstrekkelig for å beherske fagområdet på det nivået en bør kunne forvente av en psykologspesialist.

Hvor er og står Norsk psykologforening i klimadebatten?

Behandlingstilbud som etterlyses i fagessay, er allerede på plass ved mange av landets DPS-er og sykehus.

Psykologiforbundet må ha misforstått EFPAs regelverk.

Jeg tror vår tilbøyelighet til å generalisere og abstrahere passer dårlig i psykologien.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 52, nummer 11, 2015, side 988-1000

Kommenter denne artikkelen