Du er her

Debatt og kommentar

Fagfolk må behandle pedofili som en forstyrrelse, ikke som en legning

Hvorfor vil ikke Psykologforeningen kommentere bekymringsmeldingen om norsk barnevern?

Ett års praksis er ikke i nærheten av tilstrekkelig for å beherske fagområdet på det nivået en bør kunne forvente av en psykologspesialist.

Hvor er og står Norsk psykologforening i klimadebatten?

Behandlingstilbud som etterlyses i fagessay, er allerede på plass ved mange av landets DPS-er og sykehus.

Psykologiforbundet må ha misforstått EFPAs regelverk.

Jeg tror vår tilbøyelighet til å generalisere og abstrahere passer dårlig i psykologien.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 52, nummer 11, 2015, side 988-1000

Kommenter denne artikkelen