Du er her

Debatt og kommentar

Det hender at epidemiologisk orientert selvmordsforskning stiller spørsmål som ikke er klinisk relevante. Det er uheldig. Kliniske standarder for selvmordsvurderinger er i mange tilfeller ikke tilstrekkelig forskningsoppdatert. Det er potensielt livsfarlig.

Jeg kunne ikke gjort mer for å hindre at han tok livet sitt. Ville han levd om jeg gjorde mindre?

Tvillingforskerne fortsetter å hevde at tvillingmetoden er gyldig, selv om deres bruk av den klassiske tvillingmetoden heller bør betraktes som pseudovitenskap.

Å satse på global mental helse er noe av det beste vi kan gjøre for jordas befolkning.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 51, nummer 3, 2014, side 242-251

Kommenter denne artikkelen