Du er her

Debattert

Psykiatridrap

102: Her er historiene til 102 mennesker. Alle drept av en alvorlig psykisk syk person. Flere av drapene kunne vært forhindret, mener eksperter.

Ståle Hansen og kollegers ingress til reportasjen på NRK.no 27. januar

Vinkling: Hadde NRK kjørt samme vinkling om asylsøkere?

Anders Skyrud Danielsen i Ukeavisen ledelse 27. januar

Dårlig dekning: Kjære NRK: Dersom dere ikke snart slutter å bruke begrepet «Psykiatridrap», kommer jeg til å omtale all dårlig media som «NRK-journalistikk»

Svein Øverland på Twitter 29. januar

Uriktig: Det er ikke riktig at NRK har jobbet for å «skape et bilde av dem med psykisk lidelse som så farlige som mulig». Budskapet som går igjen gjennom hele dekningen er at diagnoser ikke dreper, at psykisk syke ikke er nevneverdig farligere enn andre og at de som dreper stort sett tilhører en liten risikogruppe som i tillegg til en alvorlig psykisk diagnose ofte har rusproblemer og tidligere voldshistorikk.

Per Arne Kalbakk og Alexandra Beverfjord i Aftenposten 31. januar

Nyanser: I min forskning på barnedrap i Norge opererer jeg med flere underkategorier. Det varierer mellom underkategorien i hvilken grad psykisk lidelse eller personlighetsforstyrrelse er til stede. Rus varierer også mellom underkategoriene. Det er slik nyansert kunnskap man trenger for en god debatt om hvordan drap kan forebygges. Verken NRKs kartlegging eller NOU-rapporten er et slikt grunnlag.

Vibeke Ottesen i Aftenposten 11. februar

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 51, nummer 3, 2014, side

Kommenter denne artikkelen