Du er her

Debatt

Debatt
Publisert
28. august 2019

Alt arbeid er knyttet opp mot mål om å sikre så gode tjenester for pasientene og så gode arbeidsvilkår for psykologer som mulig, i tråd med Psykologforeningens vedtatte prinsipprogram.

Presidentkampen
Publisert
28. august 2019

Hvis man fra sak til sak må avgjøre om det er interessepolitikk, fagpolitikk eller samfunnspolitikk som er viktigst, er det ulogisk å gi et av Psykologforeningens prinsipper forrang på forhånd.

Presidentkampen
Publisert
27. august 2019

Presidentkandidat Håkon Skard har snekret en pyramide, og den har siden blitt malt i matt sort av tidligere fagsjef, direktør i RBUP og presidentkandidat Andreas Høstmælingen.

Debatt
Publisert
26. august 2019

Store samfunnsutfordringer kan løses ved at psykologers kompetanse benyttes i arbeidslivet i større grad enn i dag. Derfor bør arbeidslivet være Psykologforeningens hovedsatsningsområde de kommende årene.

Presidentkampen
Publisert
26. august 2019

Skremmebilder gavner ingen. At en fagforening kjemper for medlemmenes interesser er ingen krise.

Debatt
Publisert
23. august 2019

Vi trenger å vite mer om følgene av et klassedelt psykologisk lavterskeltilbud.

Presidentkampen
Publisert
22. august 2019

Så blir de stående, disse tre: interessepolitikk, fagpolitikk og samfunnspolitikk. Men størst blant dem er interessepolitikken? Nei, et slikt retningsvalg ville vært en krise for Psykologforeningen, skriver presidentkandidat Andreas Høstmælingen.

Selvhjelp
Publisert
20. august 2019

Ensomhet er et stort samfunnsproblem. Flere fagpersoner bør bidra til å skape støttende fellesskap i form av selvorganiserte selvhjelpsgrupper.

Rasismeparagrafen
Publisert
8. august 2019

Å beskytte ytringsfriheten, handler ikke om å beskytte retten til å omtale andre mennesker med devaluerende terminologi.

Rasismeparagrafen
Publisert
5. august 2019

Begrepsforvirring og manglende sans for liberale verdier.

Sider