Du er her

Debatt

Debatt
Publisert
29. desember 2022

Marit Johanne Bruset etablerer en unødvendig motsetning mellom kjønnsbekreftelse og psykologisk behandling.

Reidar Schei Jessen. Foto: privat
Debatt
Publisert
12. desember 2022

Her er en hånd i været fra en som trives i spesialisthelsetjenesten akkurat nå, men den rekkes opp med forbehold.

Kristin Huang. Foto: privat
Debatt
Publisert
9. desember 2022

Det skal være trygt å melde fra om uakseptabel atferd hos helsepersonell. Og det er viktig at det blir gjort, påpeker direktør Jan Fredrik Andresen i Helsetilsynet.

Tør å si fra, oppfordrer direktør i Helsetilsynet, Jan Fredrik Andresen. Foto: Nora Skjerdingstad
Debatt
Publisert
8. desember 2022

Jeg noterer meg rekken av lidelseshistorier som publiseres i Psykologtidsskriftet om dagen og kjenner meg ikke igjen.

Portrettfoto av Lene Paulsen Walderhaug
Debatt
Publisert
7. desember 2022

Hvor godt rustet er vi som profesjonsutøvere til å håndtere maktovergrep som utføres av våre egne?

Maria Bonita Igland og Sidsel Fjelltun etterlyser en større samtale om hva psykologer gjør ved mistanke om maktovergrep utført av yrkeskolleger. Foto: privat
Debatt
Publisert
6. desember 2022

Ikke ødelegg flammen til nyutdannede psykologer. Og til dere som er helt nye: Det er ikke dere det er noe galt med. Det er systemet.

Fotografi av Andrea Røsberg Erlandsen
Debatt
Publisert
1. desember 2022

Vi må revolusjonere egen organisasjon og kultur slik at flere flinke psykologer kan bidra til å endre samfunnsstrukturene i mer klimavennlig retning.

Debatt
Publisert
1. desember 2022

Kristin Lyse utfordrer Psykologforeningen om tilbudet til pasienter med omfattende traumer. Vi jobber for dem på flere fronter. 

Debatt
Publisert
1. desember 2022

Hedvig Montgomery blander sammen samfunnskritikk med moral og personlig smak. 

Debatt
Publisert
1. desember 2022

For hvilken annen livstruende og invalidiserende lidelse ville vi godtatt forslaget om forebygging fremfor behandling? 

Portrettfoto av Cecilie Cottis Østreng

Sider