Du er her

Debatt

Debatt
Publisert
28. april 2023

Psykologer kan både anerkjenne og utforske unges kjønnsopplevelse. Det er ingen motsetning mellom de to prosessene. 

Debatt
Publisert
24. april 2023

Hva utgjør den største samfunnsutfordringen: At noen ikke klarer å innordne seg arbeidslivet, eller den skjeve fordelingen av økonomiske goder?

Ingvild Myklebust. Foto: privat
Debatt
Publisert
30. mars 2023

Det er på tide å utarbeide retningslinjer som kan gi litt mer forutsigbarhet for fremtidige kursledere på fellesprogrammet. 

Halvor Kjølstad. Foto: privat
Debatt
Publisert
30. mars 2023

For rask stadfesting av den unges sjølvopplevelse står i motsetnad til fri utforsking av unges kjønnsidentitet. 

Marit Johanne Bruset. Foto: privat
Debatt
Publisert
30. mars 2023

«Jeg må finne meg en ordentlig psykologjobb», overhørte jeg på arbeidsplassen min i pedagogisk-psykologisk tjeneste, PPT. 

Julie Sture Sørensen. Foto: privat
Debatt
Publisert
30. mars 2023

Den digitale tvangen er ikke forenelig med grunnverdiene våre. 

Debatt
Publisert
29. mars 2023

En biopsykososial tilnærming til ME fremstår ideologisk snarere enn etisk og vitenskapelig forankret, skriver Frøydis Lilledalen.

Faksimile av Etikkpanelet
Debatt
Publisert
24. mars 2023

Vi ønsker mer presisjonsbehandling av psykiske lidelser velkommen, slik Ingvild Kjerkols ekspertutvalg åpner for. Her er våre forslag til hvordan vi kan få det til.  

Dartpil som har truffet blinken
Debatt
Publisert
21. mars 2023

Menneskerettighetsutvalget i Psykologforeningen ber om at regjeringen fullt og helt respekterer den aktuelle høyesterettsdommen i Fosen-saken.

Debatt
Publisert
17. mars 2023

Det er bare fire måneder siden Psykologforeningens landsmøte vedtok å utvikle en urfolkspolitikk. I Fosen-saken har både foreningen og menneskerettighetsutvalget vært tause.

Et reinsdyr foran vindmøllene på Fosen

Sider