Du er her

Debatt

Debatt
Publisert
31. juli 2023

Psykologien har hatt en tendens til å overvurdere familiemiljøets betydning for psykologisk utvikling. 

Faksimile fra juniutgaven.
Debatt
Publisert
31. juli 2023

Allerede mens SSB-forsker Nils Martin Stølen intervjues har prognosen hans forlatt virkeligheten. 

Faksimile av juliutgaven.
Debatt
Publisert
31. juli 2023

Spådommene om psykologoverskudd er systematisk gjort til skamme over flere tiår. Derfor er vi trygge på at det er nødvendig å utvide utdanningskapasiteten for psykologer. 

Debatt
Publisert
31. juli 2023

For å overleve psykologyrkets belastninger, må vi gjøre et indre arbeid. 

Debatt
Publisert
30. juni 2023

Psykologforeningen bør revurdere kravet om at all spesialistundervisning skal skje i psykologrene grupper. Det står i veien for opplæring i tverrfaglig samarbeid. 

SAMARBEID PÅ TVERS Det er støtte i forskning for at dynamikken i helseinstitusjoner bedres når samhandlingskompetanse læres tverrfaglig, skriver artikkelforfatterne. Illustrasjon: Paul Craft / Shutterstock / NTB Scanpix
Debatt
Publisert
30. juni 2023

Så langt ser det ut til at både administrativ og politisk ledelse i Psykologforeningen opererer omtrent som Gud selv gjorde i gamle dager. 

Halvor Kjølstad. Foto: privat
Debatt
Publisert
30. juni 2023

Høg forekomst av komorbiditet hos unge som søker kroppsjusterande behandling, gjer at vi må undersøke om kjønnsinkongruens kan vere respons på underliggande problem. 

Marit Johanne Bruset. Foto: privat
Debatt
Publisert
30. juni 2023

Det er på tide å utvide det psykologiske perspektivet i debatten om kjønnsinkongruens. 

FOR SNEVERT PERSPEKTIV Hvordan vi som fagpersoner forstår fenomenet vi observerer, har reelle implikasjoner for helsetjenester som tilbys, skriver artikkelforfatteren. Foto: vovan / Shutterstock / NTB Scanpix 
Debatt
Publisert
30. juni 2023

Kandal bør fremme sine ønsker og interesser uten å fremsette tendensiøse påstander som direkte eller indirekte kaster offentlige ansatte kollegaer under bussen.

Debatt
Publisert
29. juni 2023

Fredrik Sylvester Jensen tar feil når han påstår at foreldre har liten innflytelse på barns utvikling.

Portrettfoto av mann

Sider