Du er her

Bokessay

Bokessay
Publisert
5. desember 2009

Det er få områder i samfunnslivet hvor en kan studere endringer i menneskesyn mer inngående enn i vår behandling av de utviklingshemmede, skriver Halvor Fjermeros i boken Åndssvak! Et skarpt blikk for urettferdighet gjennomsyrer fremstillingen.

Bokessay
Publisert
5. juli 2009

Psykiatriens ofte dramatiske og brutale historie gir tanker også om dagens praksis. Det som i dag betraktes som fremskritt, er ikke nødvendigvis det sett med fremtidens øyne.

Bokessay
Publisert
5. april 2009

Gjennom å anvende Sigmund Freuds (1856–1939) teorier på opptakten til annen verdenskrig gir Mark Edmundson denne dramatiske perioden en idéhistorisk og intellektuell dimensjon.

Bokessay
Publisert
5. mars 2009

Hroar Klempe - førsteamanuensis i psykologi og tidligere musikkprofessor - problematiserer aksepterte sannheter om psykologiens historie, og trekker fram en rekke personer som har blitt skjøvet til side av den empiriske snøplogen som fosset frem i faget.

Bokessay
Publisert
7. januar 2009

Med Hitler ved makten begynte staten en iskald sortering av barn. Hundretusener av barn med «dårlig blod» ble utsatt for slaveri og sadistiske eksperimenter.

Bokessay
Publisert
1. desember 2008

Forfatterne bak Trange rom og åpne plasser og Den indre samtalen har klart det igjen: Håndbok i kognitiv terapi er blitt en bruksbok som begeistrer.

Bokessay
Publisert
1. november 2008
Bokessay
Publisert
1. november 2008

Begrepet mentalisering knytter sammen så ulike tradisjoner som psykoanalyse, tilknytningsteori og nevrobiologi. Espen Håland har lest tre aktuelle bøker om emnet som alle er oversatt til dansk.

Bokessay
Publisert
1. april 2008

Eva Axelsens nye bok om Bestialitetens historie er spennende og tankevekkende lesning, og bærer Axelsens helt særegne terapeutiske segl.

Bokessay
Publisert
1. april 2008

Jeg aksepterer med glede at litterære tekster sier noe om det å være menneske, men jeg har vansker med at litteraturen, inkludert dens skikkelser, så å si skal helbredes.

Sider