Du er her

Bokessay

Bokessay
Publisert
31. januar 2022

Håndtering av psykososiale utfordringer og krisepsykologi har fått en særlig aktualitet med pandemien. Dessverre er denne nyutgivelsen blitt for faglig substansløs til å utgjøre et vesentlig bidrag.

Bokessay
Publisert
1. desember 2021

Historien har vist oss at endringer av tidsånden ofte karakteriseres av til dels voldsomme svingninger fra  en ytterlighet til en annen. Dersom du har forkastet psykoanalysen kan det være lurt å lese denne boken. PSYCHOANALYSIS my way gir leseren en inngang til å motvirke en dragning mot en polarisert ytterkant.

Oedipus Rex, malt av Claude-Ferdinand Gaillard
Bokessay
Publisert
1. november 2021

Psykoanalytisk tenkning i møte med Tove Janssons Sent i november.

Bokessay
Publisert
1. oktober 2021

Jobbpsykologi skiller seg ut ved å la hjernen være midtpunkt.

Bokessay
Publisert
1. september 2021

Det voksne barnet har flere veier til psykologisk overlevelse. I Tingenes tilstand av Sandra Lillebø blir et brudd mellom forteller og mor det eneste mulige.

Bokessay
Publisert
1. juni 2021

Den franske psykoanalytikaren André Green meinte at den depressive patologien må forståast gjennom omgrepet «den døde mora».

Bokessay
Publisert
6. april 2021

Harald Eias ti år gamle «Hjernevask»-debatt får nytt liv med Robert Plomins aktuelle bok, Blueprint, How DNA makes us who we are.

Bokessay
Publisert
1. mars 2021

Line Joranger forsvarer den mangetydige subjektiviteten i sin siste bok, og viser hvordan psykologien kan kjempe mot reduksjonismen i faget.

Bokessay
Publisert
1. februar 2021

Klimakrisen vekker sterke følelser, som vi både kan forsvare oss mot og åpne oss for. Strategien vi velger, får konsekvenser for engasjementet vårt. 

Bokessay
Publisert
1. juli 2020

William James er en av psykologiens pionérer. Men er tenkningen hans fortsatt relevant i dag? Det mener den amerikanske filosofen John Kaag. I en fersk bok hevder han at James kan hjelpe oss å finne mening i tilværelsen - og i beste fall redde liv.

Sider