Det viktige terapimangfoldet «Nadine» og de ulike terapiretningene

Opptak av lanseringsseminaret for temanummeret "Veier til endring".

Feltet vårt er kjennetegnet av et stort mangfold av terapitilnærminger –så stort at det kan være vanskelig å orientere seg. Temanummeret “Veier til endring” har hatt som mål å belyse noen av de meste sentrale tilnærmingene som er i bruk innen psykisk helsevern i Norge.

Med utgangspunkt i kasuset «Nadine», viser temanummeret gjennom ti artikler hva de ulike tilnærmingene betrakter som utløsende og opprettholdende faktorer for psykiske lidelser, samt sentrale intervensjoner for å oppnå endring i terapi.

På lanseringsseminaret i Litteraturhuset i Oslo 1. desember, fikk representanter fra noen av tilnærmingene presentere sentrale aspekter ved sin modell. Arrangementet er støttet av Fritt Ord og Norsk tidsskriftforening

Kapitler:

00:00:00 Sjefredaktør Katharine Cecilia Williams

00:06:00 Gjesteredaktør Elisabeth Schanche

00:14:25 Relasjonsrettet dynamisk terapi (Marit Råbu)

00:31:37 Emosjonsfokusert terapi (Reidar Stiegler)

00:46:01 Metakognitiv terapi (Sverre Urnes Johnson)

01:03:53 Unified protocol (Jon Vøllestad)

01:21:46 Helene Amundsen Nissen-Lie

01:56:42 KariAnne Vrabel

02:23:13 Overrekking av blomster 

02:25:18 Oppsummering og avslutning ved gjesteredaktør Roger Hagen

Kommenter denne artikkelen