Du er her

Ingebjørg Bjerkem Roel 1979-2021

Ingebjørg Bjerkem Roel

Kollegiet ved Klinikk for psykisk helsevern og rus, Sykehuset Levanger, mottok i februar en sjokkerende beskjed om at Ingebjørg var alvorlig syk. Kun én uke etter dette var livet over, og det er fortsatt uvirkelig å ta det innover oss.

Ingebjørg Bjerkem Roel ble 41 år gammel, hun var opprinnelig fra Namdalseid, men bodde på Steinkjer med sin samboer og tre barn.

Ingebjørg ble ansatt i Helse Nord-Trøndelag ved Sykehuset Levanger som nyutdannet psykolog fra januar 2007. Hun gjennomførte profesjonsstudiet ved NTNU og fikk autorisasjon som psykolog i april 2007.

I Helse Nord-Trøndelag startet hun å jobbe ved seksjon allmenn sengepost ved Klinikk for psykisk helsevern og rus, Sykehuset Levanger. Der var hun alene om ansvaret for psykologtjenesten ved sengeposten. Tidlig i karrieren ble det tydelig at Ingebjørg var en særdeles dyktig psykolog. Etter å ha jobbet i 1 1/2 år ved sengeposten, startet hun som poliklinisk behandler, først ved sykehuset Levanger og fra november 2009 ved poliklinikken med lokalisasjon ved Høvdinggården på Steinkjer. Hun hadde permisjoner fra denne jobben både da hun fikk sine barn, og da hun i ett år jobbet på barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk (BUP) ved Sykehuset Levanger. I august 2013 ble hun godkjent psykologspesialist i klinisk voksenpsykologi.

Ingebjørg har hatt høy arbeidsmoral og god arbeidskapasitet i hele yrkeskarrieren. Hun har i jobben som psykologspesialist vært behandler for mange pasienter og i samarbeidet med kolleger deltatt i mange pasientforløp. I sitt arbeid har hun vært usedvanlig pliktoppfyllende og ansvarsbevisst. Hun var ansett som en kompetent og faglig godt oppdatert psykolog. Som kollega var hun en trygg fagperson og var spesielt godt likt som veileder for både nyansatte psykologer og andre yrkesgrupper.

Vi som har jobbet sammen med Ingebjørg i mange år, har lært henne å kjenne som usedvanlig positiv og omsorgsfull. Hun hadde et strålende smil og et svært vennlig vesen og viste mye omsorg for sine kolleger. Det var godt å være sammen med Ingebjørg, og alle følte seg sett og bekreftet av henne. Hun var en oppmerksom lytter og spurte ofte om hvordan det gikk med oss og familiene våre. Når hun veiledet nye ansatte, var hun raus med ros for arbeid som hadde blitt utført tilfredsstillende, men hun kunne også gi konstruktiv kritikk for det som kunne forbedres. I teamarbeid var hun løsningsorientert og på behandlingsmøter alltid godt forberedt. Hun hadde stor arbeidskapasitet og var alltid villig til å gå inn og bistå ved kompliserte saker.

Ingebjørg var svært glad i og opptatt av barna sine og delte ofte sine opplevelser om dem. Vi fikk høre om det som gjorde henne stolt, og det som hun som mor kunne være bekymret for. Selv om hun var en svært dyktig fagperson, var det tydelig at det var familien og barna som var hennes førsteprioritet.

Hun var en av de sprekeste psykologene ved vår klinikk. Hun trente ofte og fulgte opp barna i sport og fritidsaktiviteter. Det er kanskje også derfor det har vært så ekstra sjokkerende for oss at hun kunne gå fra å være en tilsynelatende frisk kollega til å bli syk og dø etter så kort tid.

Det er et tomrom blant kollegene ved Klinikk for psykisk helsevern og rus ved Sykehuset Levanger. Ingebjørg kan ikke erstattes, og vi vil savne vår gode kollegas smil og glede og hennes faglige innspill. Vi har mistet et svært høyt skattet medarbeider og kollega i tillegg til en god venn.

Vi lyser fred over Ingebjørg Bjerkem Roels minne.

 

Klinikk for psykisk helsevern og rus, Sykehuset Levanger HF

 

 

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 58, nummer 4, 2021, side

Kommenter denne artikkelen