Du er her

Testartikkel

Testartikkel
Publisert
4. oktober 2013

Et nytt norsk spørreskjema måler individuell variasjon i positive og negative kroppsopplevelser. Det kan være et nyttig tillegg ved utredning og måling av behandlingseffekt ved kroppsorientert terapi.

Testartikkel
Publisert
5. januar 2013

Antall personer med demens i Norge øker, og det er av betydning at symptomer på demens oppdages tidlig. Denne artikkelen presenterer noen utredningsverktøy som kan være nyttige hjelpemidler for å fange opp symptomer på demens.

Testartikkel
Publisert
6. november 2012

En enkel screeningtest for ADHD, kalt ASRS-v1.1, fanger opp over 90 % av ruspasienter med denne tilleggslidelsen. Når hver tredje ruspasient sliter med ADHD, kan instrumentet få en stor klinisk betydning og føre til at flere får en bedre tilpasset behandling.

Testartikkel
Publisert
8. mai 2012

Med få unntak passer de amerikanske normene for WAIS-III og WMS-III i Norge. Det er konklusjonen av vår utprøvingsstudie.

Testartikkel
Publisert
5. april 2011

BRIEF er et spørreskjema som kartlegger selvstyringsfunksjoner. Vi undersøkte om den norske oversettelsen av barneversjonen har samme psykometriske egenskaper som den amerikanske originalversjonen.

Testartikkel
Publisert
5. juli 2009

Denne artikkelen gir fem råd til brukere av WAIS-III-testen. Det anbefales å unngå delprøven Regning i vurdering av arbeidsminne. Resonnering og Tegneserier ser ut til å være overflødige til annet enn å beregne fullskala IQ. Generell Evne-Indeks (GEI) introduseres som et alternativ til fullskala IQ.

Testartikkel
Publisert
1. juli 2007

Denne studien tar for seg en ny norsk utgave av en av de sentrale metodene for å undersøke hukommelse hos voksne. Har CVLT-II tilsvarende psykometriske egenskaper som originalen?

Testartikkel
Publisert
1. juni 2007

Økning i pasientenes livskvalitet er et overordnet mål i rehabilitering, også for pasienter med KOLS. Her kan en ha nytte av instrumenter som PQoL, som måler selvopplevd livskvalitet og tilfredshet med livet.

Testartikkel
Publisert
28. februar 2007

A-cope er et måleinstrument som kartlegger hvordan ungdommer mestrer problemer. Instrumentet er velegnet for å måle endringer etter intervensjoner, for eksempel skoleprogrammer.

Testartikkel
Publisert
10. oktober 2006

Stroop-testen er nyttig ved kartlegging av funksjoner som kognitivt tempo og visuomotorisk tempo. Denne studien tilbyr normer for menn i manuelle yrker. I sitt arbeid eksponeres disse personene ofte for stoffer som kan påvirke nervesystemet

Sider