Du er her

Testartikkel

Testartikkel
Publisert
10. oktober 2006

Measuring adaptive behavior is an important part of the assessment of developmental disorders. Because of cultural variations the norms on standardized instruments may differ across countries.

Testartikkel
Publisert
1. juli 2006

Det har vært diskusjon om gyldigheten av normene for den tredje versjonen av Wechslers evnetest for barn. Spørsmålet i denne studien er om de økte språklige kravene kan føre til feil diagnostisering av språkvansker hos barn.

Testartikkel
Publisert
1. mai 2006

Arbeidsferdighetsprofil kan brukes til å gi en rask vurdering av en persons fungering i arbeidslivet. Verktøyet betoner både ressurser og støttebehov, person og omgivelser.

Testartikkel
Publisert
1. juli 2005

WASI er kortversjonen av Wechslers intelligenstester. Denne studiens mål var å sammenligne prestasjoner på WASI og prestasjoner på den norske oversettelsen av WAIS og WISC-R, som fremdeles er av de meste brukte evnetester i klinisk arbeid her i landet.

Testartikkel
Publisert
1. april 2005

Det militære trenger metoder til å måle optimal fungering under ekstreme forhold. For høyt psykologisk forsvar fører til irrasjonelle beslutninger og feilgrep. Men måler Defense Mechanism Test virkelig psykologiske forsvarsmekanismer?

Testartikkel
Publisert
1. februar 2005

Mange tester som brukes i klinisk praksis er ikke normert for norske forhold. Dette gir risiko for feilvurderinger. I artikkelen sammenliknes normer for en rekke tester med de faktiske prestasjonene i et norsk utvalg.

Testartikkel
Publisert
1. mai 2004

Skam hindrer per definisjon positive følelser og kan dermed være tilstede i et bredt spekter av psykiske lidelser. Det er et viktig terapeutisk mål å bevisstgjøre og gjennomarbeide sterk skamfølelse. Cooks Internalisert skam-skala, et trekkmål utviklet for klinisk bruk og forskning, kan her være et nyttig verktøy.

Sider