Du er her

Tverrfaglig samarbeid

Tverrfaglig samarbeid
Publisert
6. april 2021

I skyggen av én lidelse kan det ligge en annen vi ikke ser. Slik «overskygging» kan koste både pasienten, familien og samfunnet dyrt. Derfor må vi samarbeide bedre på tvers av fagfelt og profesjoner.