Du er her

Tverrfaglig samarbeid

Debatt
Publisert
1. april 2022

Psykologer får mer tid til behandling om kontoransatte får gjøre jobben sin. 

Tverrfaglig samarbeid
Publisert
6. april 2021

I skyggen av én lidelse kan det ligge en annen vi ikke ser. Slik «overskygging» kan koste både pasienten, familien og samfunnet dyrt. Derfor må vi samarbeide bedre på tvers av fagfelt og profesjoner.