Du er her

tilknytning

Debatt
Publisert
29. april 2024

Når foreldrerollen blir belagt med kompetanse- og prestasjonskrav, kan det bidra til en utmattende frykt for å påføre barnet psykologisk og nevrologisk skade.

Tre portrettbilder av smilende kvinner
Debatt
Publisert
20. mars 2024

Hjerneretorikk skaper avstand til ekte mennesker og det levde liv.

Portrett av mann mot hvit bakgrunn
Debatt
Publisert
15. mars 2024

Tilknytnings- og utviklingspsykologi gjør betydningen av barns omsorgsmiljø mer tydelig.

Vitenskapelig artikkel
Publisert
1. desember 2023

Sindre Kvithyld Aasli beskriver hvordan terapeuten kan bruke tilknytningsbåndet mellom partnerne som ressurs i behandling av tilknytningssår.  

Portrettfotografi av mann
Kronikk
Publisert
24. mai 2023

Vi bør erkjenne at vi har overvurdert miljøets betydning for psykologisk utvikling. Det er pussig at det ikke har materialisert seg tydeligere i klinisk praksis. 

Filmessay
Publisert
3. mai 2021

Han skryter, overdriver og dummer seg ut. Karakteren Marve Fleksnes bryter med dydene i vår psykologiske kultur. Likevel blir vi glad i ham.

Rolv Wesenlund som Marve Fleksnes
Bokanmeldelse
Publisert
4. januar 2021

Forfatterne lykkes med å integrere den historiske og moderne forståelsen av tilknytningsfeltet. 

Fagessay
Publisert
1. november 2019

En moderne personlighetsteori må funderes på teorier om temperament, tilknytning og mentalisering. 

Vitenskapelig artikkel
Publisert
5. februar 2015

Etter opplæring i Circle of Security Parenting DVD forteller psykologer lite om hvorvidt praktisering av metoden er til hjelp for deres klienter.

Teoretisk artikkel
Publisert
5. januar 2013

Er det mulig å skille tilknytningsatferd fra temperament og personlighet? Ikke hvis tilknytning måles med spørreskjemametoden i stedet for med intervju eller observasjon. Når de ulike målene overlapper hverandre, avsløres en tydeligere tendens til at tilknytning er påvirket av arv.

Sider