Du er her

Standardisering

Fagessay
Publisert
2. august 2021

I debatten om standardisering av terapi kan psykologen som metafor for håndverkeren gi rom for nyanserte og utvidende refleksjoner om det terapeutiske virket.

Standardisering
Publisert
1. juni 2021

Er, eller er ikke, standardisering et gode i psykologisk praksis? Her vil jeg trekke frem fire momenter som uansett må tas i betraktning.*

Foto: Lee McLaughlin / Wikimedia commons
Standardisering
Publisert
3. mai 2021

Den nordiske velferdsmodellen er bygget på standarder. For å kunne fordele goder rettferdig, trengs allmenngyldige kriterier og målbare enheter for å sikre grunnleggende likhetsidealer.

Standardisering
Publisert
3. mai 2021

Standardiseringen som nå dominerer psykisk helsevern, er en uønsket innskrenkning av en nødvendig variasjon.

Standardisering
Publisert
6. april 2021

Blir vi som psykologer for mye håndverkere, risikerer vi å bli marionetter i et system preget av målstyring og standardisering.

Standardisering
Publisert
6. april 2021

Det som kommer med pakkeforløp, er noe annet enn psykologi. Det er en kulturell ideologi som preger vestlig tenkning og har sitt utgangspunkt i moderne bedriftskultur.

Standardisering
Publisert
6. april 2021

Hvis systemet er problemet, og det vi gjør opprettholder systemet, er vi også en del av problemet.

Debatt
Publisert
1. mars 2021

Akiah Ottesen romantiserer en behandlingshverdag uten dokumentasjonskrav, diagnoser, behandlingsplan og behov for evaluering.

Kronikk
Publisert
1. februar 2021

Gradvis mister vi kontrollen: Systemets standardiseringer invaderer våre tanker og teknikker og styrer terapien.

Fri assosiasjon
Publisert
4. august 2017

Dette er ikke standard tre timers utredning og ti timer med kognitiv terapi.