Du er her

selvmordsforebygging

Debatt
Publisert
13. mai 2022

Ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging vil vi selvsagt gjerne ha debatt om selvmord og selvmordsforebygging blant barn og unge. At det kan tolkes annerledes, er vanskelig å forstå.

Debatt
Publisert
26. april 2022

Mer spesifikk diagnostikk er ikke nødvendigvis veien å gå. 

Debatt
Publisert
21. mars 2022

Av og til svikter vi den helt grunnleggende oppgaven i psykiske helsetjenester: å forstå og håndtere pasientens psykiske smerte.  

Fagessay
Publisert
25. november 2021

Selvmordsfeltet kan lære av nullvisjonen i veitrafikken. Det krever samtidig en betydelig satsning og en tilpasning til sikkerhetens egenart i psykisk helsefeltet.

Nyheter
Publisert
9. oktober 2020

Nye retningslinjer for forebygging av selvmord utvides til å omfatte rusfeltet og utsettes dermed til 2022.

Nullvisjon for selvmord
Publisert
11. september 2020

– Uten en nullvisjon risikerer vi å slå oss til ro med at selvmord er noe som skjer uansett. Nå forplikter vi oss til bred samfunnsinnsats i håp om å få selvmordstallene ned.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie vi sikre oppfølging av pasienter som blir utskrevet fra døgnenheter.
Nullvisjon for selvmord
Publisert
7. september 2020

Fagfolk advarer mot skadevirkninger av Regjeringens nullvisjon for selvmord. Etterlatte mener nullvisjonen gir et godt utgangspunkt for å bedre rammevilkårene i psykisk helsevern.

Reportasje
Publisert
1. september 2020

Nederlag, skam, frykten for å ha gjort feil: Kostnadene kan være store når pasienten tar sitt eget liv. Blir du ikke ivaretatt, risikerer du å bli en dårligere terapeut, mener ansatte i psykisk helsevern. 

Publisert
3. august 2020

Statssekretær Inger Klippen tror ikke en nullvisjon vil skape urealistiske forventninger til psykisk helsevern.

Selvmordsforebygging
Publisert
2. juni 2020

Det er fullt mulig å både vurdere selvmordsfare og være empatisk interessert i pasientens historie. 

Sider