Du er her

Ja takk til debatt om selvmord blant barn og unge

Ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging vil vi selvsagt gjerne ha debatt om selvmord og selvmordsforebygging blant barn og unge. At det kan tolkes annerledes, er vanskelig å forstå.

Publisert
13. mai 2022

Nærdal og kolleger (2022) kritiserer i Tidsskrift for Norsk psykologforening lanseringen av vår rapport om selvmord i psykisk helsevern for barn og unge (PHV-BU) (Walby et al., 2022). De kritiserer oss for å trekke frem den store andelen barn og unge som døde i selvmord med uspesifikke eller manglende diagnoser etter kontakt med PHV-BU. Rapporten inkluderer åtte forslag om mulige forbedringsområder (Walby et al, 2022, s. 66-67).

Mer spesifikk diagnostikk er ikke nødvendigvis veien å gå. 

Ett av disse var bedre diagnostikk i den mest spesialiserte tjenesten vi har for barn og unge med psykiske lidelser basert på funnet beskrevet over. De andre forslagene er: behov for rask nok hjelp på riktig nivå, risikohåndtering, fokus på polikliniske forløp da det er svært få selvmord under døgnbehandling, overgangen til tjenester for voksne, økt fokus på gutter i slutten av tenårene og forebyggende arbeid også utenfor PHV-BU.

Avslutningsvis i innlegget så skriver Nærdal og kolleger: «Vi ønsker oss et nasjonalt kompetansesenter som åpner for debatt, nyanseringer og diskusjoner, da ingen av oss sannsynligvis har svar som er gjeldende for alle» (Nærdal et al., 2022).

Hensikten med møtet og lanseringen av rapporten var nettopp å åpne for debatt, nyanseringer og diskusjoner for å innby til dialog og refleksjon rundt problemforståelse og tiltak for å kunne forebygge flere selvmord i PHV-BU.

Det var satt av god tid til diskusjon med muligheter for innspill og diskusjon fra de som var til stede. Møtet var åpent for alle, gratis og tilgjengelig både fysisk og digitalt.

Vi forstår ikke hvordan dette kan tolkes som et manglende ønske om debatt og diskusjon fra Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging.

Kommenter denne artikkelen

Nærdal, T. B., Kirsebom, B., Abusdal, V. B., Melø, A., & Eimind, K. (2022). Menneskemøtene i selvmordsforebyggende arbeid. https://psykologtidsskriftet.no/debatt/2022/04/menneskemotene-i-selvmord...

Walby, F. A., Astrup, H., Myhre, M. Ø., & Kildahl, A. T. (2022). Selvmord under og etter kontakt med psykisk helsevern for barn og unge 2008 til 2018 – en nasjonal registerstudie. Universitetet i Oslo. www.uio.no/kartleggingssystemet