Du er her

psykologer og makt

Debatt
Publisert
19. november 2022

Psykologforeningens president glemmer at leger både har teoretisk og praktisk opplæring i rollen som behandlingsansvarlig, skriver Lars Lien i Norsk psykiatrisk forening.

- Leger og psykologer kommer inn i psykisk helsevern med ulik kompetanse, påpeker Lars Lien. Foto: Marte Goplen
Debatt
Publisert
14. oktober 2022

Psykiatri og psykologi kan betraktes som både konkurrerende og komplementære fagområder. For pasientene og samfunnet vil det være best om vi inntar det sistnevnte perspektivet. 

Debatt
Publisert
31. august 2022

Psykiatere bør gjøre mer enn å skrive ut medisiner og ta seg av somatikken. 

Debatt
Publisert
1. august 2022

Dersom psykologer og psykiatere skal dra i lag til det beste for pasientene, anbefaler jeg at retorikken dempes og at psykiatere ikke trekker profesjonskamp-kortet i utrengsmål.

Debatt
Publisert
30. juni 2022

Psykisk helsefeltet trenger ikke en ny profesjonskamp mellom psykologer og psykiatere. Vi er avhengige av å rekruttere spesialister både i psykologi og psykiatri.

Fagessay
Publisert
27. mai 2022

Det er ikke lover og system som hemmer psykologenes fagutøvelse i 2022, det er psykologenes egen rolleforståelse.

Illustrasjon av en krabbe og flere sei