Du er her

Psykologer

Forskningsintervju
Publisert
1. august 2019

Selvmordsfare, manglende felles fokus og pasienter som oppleves som passive og tilbaketrukne, er blant de største utfordringene for kliniske psykologer på jobb.

Signe Hjelen Stige etterlyser psykologer som i større grad tar ansvar for å vise hva som er god behandlingskvalitet i psykisk helsevern. Foto: UiB
Kamp om presidentverv
Publisert
1. mai 2019

Nå blir det igjen presidentkamp i Norsk psykologforening. Lokalavdelingen i Akershus ønsker Tommy Sotkajærvi som president.

Landsmøte 2019
Publisert
25. februar 2019

Valg av hovedsatsningsområde kan fort påvirke psykologrollen i årene som kommer. Hva bør det satses på?

Vitenskapelig artikkel
Publisert
3. april 2017

Relasjonsorientert ledelse er anerkjent som en god og effektiv måte å lede på. Gir dette psykologer særlig gode forutsetninger for å lede?

Originalartikkel
Publisert
5. mars 2010

Arbeidsmiljøbelastninger og personkjennetegnet «tvil om egne evner som terapeut» forklarer i stor grad forskjellene i emosjonell utmattelse. Veiledning og sosial støtte har mindre innvirkning.

Originalartikkel
Publisert
1. juni 2005

Arbeid med selvmordsnære pasienter blir av mange behandlere sett på som en betraktelig belastning. Målet med denne undersøkelsen er å beskrive hvilken påvirkning det har på psykologer, og hvilke forhold som kan være til hjelp og støtte.