Du er her

profesjonsutdanningen

Debatt
Publisert
1. november 2023

Redaksjonen har en underlig historieskriving når de gjør et dypdykk i slagene om profesjonsutdanningen, men unnlater å nevne kvalitetsreformen. 

Psykologisk institutt, UiO: Foto: Fartein Rudjord
Debatt
Publisert
31. juli 2023

Allerede mens SSB-forsker Nils Martin Stølen intervjues har prognosen hans forlatt virkeligheten. 

Faksimile av juliutgaven.
Debatt
Publisert
31. juli 2023

Spådommene om psykologoverskudd er systematisk gjort til skamme over flere tiår. Derfor er vi trygge på at det er nødvendig å utvide utdanningskapasiteten for psykologer. 

Aktuelt
Publisert
18. juni 2023

Vi bør tenke oss om før vi øker utdanningskapasiteten for psykologer, mener forsker som har sett på framtidens psykologbehov.

SER FRAMOVER: Forsker Nils Martin Stølen ved Statistisk sentralbyrå mener det er usikkert om utdanningskapasiteten for psykologer bør øke. Foto: Per Halvorsen
Aktuelt
Publisert
18. juni 2023

Fire aktører kjemper om å få bli den femte institusjonen som tilbyr psykologutdanning i Norge. Etablerte studier frykter for utdanningskvaliteten, Statistisk sentralbyrå spår overskudd på psykologer.

Dukker det snart opp et nytt profesjonsstudium nær deg? Illustrasjon: Nora Skjerdingstad.
Profesjonsutdanningen
Publisert
2. august 2021

Det en fordel at det utdannes flere psykologer ved norske studiesteder. Men det skjer best ved å øke kapasiteten ved våre veletablerte, kunnskapstunge universiteter.

Fagessay
Publisert
2. august 2021

Psykologiske universitetsklinikker har vært sentrale som rammer for profesjonsutdanningen i 50 år.

Fattigdom på psykologkontoret
Publisert
2. august 2021

Økonomiske problemer står ikke fremst i psykologers bevissthet. De gjør likevel en innsats for å avhjelpe levekårsutfordringer, mener de nyutdannede psykologene Ingvild Karina Skorpen og Maria Moen Mahlum.

Fattigdomsproblematikk var en for liten del av profesjonsstudiet, mener Ingvild Karina Skorpen og Maria Moen Mahlum, som har intervjuet psykologer om hvordan de møter levekårsutfordringer i arbeid med familier. Foto: Per Halvorsen.
Profesjonsutdanningen
Publisert
1. juli 2021

Start psykologutdanning i Agder nå! Det er ikke samfunnsmessig uklokt, slik Anne-Kari Torgalsbøen hevder i juniutgaven.

Profesjonsutdanningen
Publisert
1. juli 2021

Til forskjell fra psykologiprofessor Anne-Kari Torgalsbøen, mener vi det vil være god samfunnsøkonomi å utdanne psykologer ved Universitetet i Agder. Mye er allerede på plass.

Sider