Spår psykologoverskudd

SER FRAMOVER: Forsker Nils Martin Stølen ved Statistisk sentralbyrå mener det er usikkert om utdanningskapasiteten for psykologer bør øke. Foto: Per Halvorsen
SER FRAMOVER: Forsker Nils MArtin Stølen ved Statistisk sentralbyrå mener det er usikkert om utdanningskapasiteten for psykologer bør øke. Foto: Per Halvorsen

Vi bør tenke oss om før vi øker utdanningskapasiteten for psykologer, mener forsker som har sett på framtidens psykologbehov.

Publisert
18. juni 2023

– Antall psykologer har økt de siste årene. Holdes utdanningskapasiteten konstant, vil tallet på psykologer øke merkbart. Om 20 år kan vi oppleve et stort overskudd.

Det sier Nils Martin Stølen i Statistisk sentralbyrå (SSB) til Psykologtidsskriftet. Han er en av forskerne bak Helsemod-rapportene som med jevne mellomrom forteller oss hva slags helsepersonell vi vil trenge i framtiden.

Ifølge NAVs bedriftsundersøkelse er det i øyeblikket en manko på 350 psykologer her til lands.

Denne utviklingen vil kunne snu til et overskudd på 1800 i 2040, ifølge Stølen.

Fire aktører kjemper om å få bli den femte institusjonen som tilbyr psykologutdanning i Norge. Etablerte studier frykter for utdanningskvaliteten, Statistisk sentralbyrå spår overskudd på psykologer.

– Utviklingen gjør at vi bør tenke oss om før vi øker utdanningskapasiteten, sier han.

Han medgir at beregningene er usikre.

…utviklingen vil kunne snu til et overskudd på 1800 i 2040

De tar utgangspunkt i dagens utdanningstakt, behandlingstilbud og økonomiske utvikling i privat og offentlig sektor. Betydningen av disse faktorene kan endre seg.

– I SSB har vi ikke spesifikke kunnskaper for hvordan behovet for psykologiske tjenester vil utvikle seg. Nå ser vi at mange unge sliter. Det kan få konsekvenser for framtidige behandlingsbehov. Er politikerne villige til å øke behandlingskapasiteten også i fortsettelsen, vi psykologbehovet bli større enn våre anslag viser, sier Stølen.

En annen driver er utviklingen i realinntekt. Fortsetter den å vokse, vil befolkningen tradisjonelt etterspørre mer helsetjenester.

– Nå ser vi at mange unge kommer skeivt ut. Det indikerer at etterspørselen kan øke mer enn vi har lagt til grunn. Om utdanningskapasiteten reelt sett bør øke utover dagens nivå, er likevel et annet spørsmål, sier han.

Kommenter denne artikkelen