Du er her

Nevropsykologi

Debatt
Publisert
1. september 2008
Fagartikkel
Publisert
1. september 2008

Denne oversiktsartikkelen presenterer sentral kunnskap om barn med selektiv mutisme, med vekt på diagnostiske utfordringer og prinsipper for behandling.

Fagartikkel
Publisert
1. juni 2007

Stadig flere med svært alvorlig hjerneskade overlever til en tilstand der man er usikker på om de viser tegn til bevissthet. De siste årene har gitt en betydelig bedring i muligheten for korrekt diagnostikk.

Fagartikkel
Publisert
28. februar 2007

Barn med Asperger syndrom profitterer på psykoedukative metoder og tilrettelegging av miljøet, og kan også ha nytte av tilrettelagt individualterapi. Barna trenger hjelp til å kompensere for vanskene med organisering og mental fleksibilitet i dagliglivet.