Du er her

mentalisering

Bokanmeldelse
Publisert
1. desember 2020

Boken er en forfriskende og tankevekkende drøfting av metaliseringsbegrepet, men den er for lite eksplisitt på implikasjoner for praksis. 

Fagessay
Publisert
1. november 2019

En moderne personlighetsteori må funderes på teorier om temperament, tilknytning og mentalisering.