Du er her

medisinfri behandling

Medisinfri behandling
Publisert
1. juli 2021

Det er ikke psykoseforskere som bestemmer hvordan de faktiske helsetjenestene skal se ut, eller som vurderer forsvarlighet.

Medisinfri behandling
Publisert
1. juli 2021

Etter fem år har de medisinfrie tilbudene ikke blitt det mange trodde de skulle bli. Vi ser trolig allerede slutten på tiltakene.

Nyheter
Publisert
10. juni 2021

BET-seksjonen på Blakstad sykehus er valgt ut som ett av tre døgntilbud i hele verden i en WHO-katalog som ble lansert internasjonalt 10. juni.

Medisinfri behandling
Publisert
1. juni 2021

Det burde være en selvfølge at grundige forskningsprosesser skal finne sted før ny behandling implementeres, ikke etterpå.

Medisinfri behandling
Publisert
3. mai 2021

Mye kan tyde på at hjelpere som ikke vil henvise til medisinfrie tilbud, handler ut fra et bekreftelsesbias og setter egen faglige overbevisning over brukernes rettigheter.

Reportasje
Publisert
6. april 2021

Fem år etter at medisinfri behandling skulle være på plass i psykisk helsevern, er tilbudet fortsatt kontroversielt. Noen pasienter opplever å måtte kjempe for henvisning.